APK keuring

Een APK-keuring is wettelijk verplicht voor alle voertuigen op de weg in Nederland. Het is een grondige beoordeling van de veiligheid, verkeersgeschiktheid en uitlaatgassen van een voertuig. Dit artikel helpt u te begrijpen wat APK-keuringen zijn, wat ze inhouden, wanneer u er een moet laten uitvoeren, hoe u zich erop kunt voorbereiden en wat de kosten zijn.

Wat is een APK-keuring?

Een APK-keuring is een grondige jaarlijkse beoordeling van de veiligheid en verkeersgeschiktheid van een voertuig. Het is wettelijk verplicht voor alle voertuigen ouder dan drie jaar in Nederland. De keuring wordt uitgevoerd door een erkende APK-keurmeester in een erkend APK-keuringscentrum.

De APK-keuring controleert een voertuig aan de hand van een reeks normen die zijn vastgesteld door het RDW. De keuring omvat verschillende onderdelen zoals remmen, banden, veiligheidsgordels, lichten, spiegels en voorruiten. De keuring omvat ook een uitlaatemissietest om ervoor te zorgen dat het voertuig voldoet aan de eisen voor verkeersveiligheid.

Waar letten APK-keurmeesters op?

APK-keurmeesters zijn opgeleid om een voertuig te beoordelen aan de hand van de normen van de RDW. Zij controleren op tekenen van slijtage of schade aan het voertuig en zorgen ervoor dat alle onderdelen in goede staat verkeren. Ze controleren ook of eventuele wijzigingen aan het voertuig voldoen aan de voorschriften van de RDW. Daarnaast letten ze op de staat van de banden en remmen, en op de verlichting, spiegels en voorruiten.

Last van voorruitschade? Zelf sterretje repareren is eenvoudig en velen malen goedkoper dan wanneer je dit laat uitvoeren door Carglass of Autotaalglas.

Wat zijn de verschillende categorieën APK-keuringen?

APK-keuringen zijn onderverdeeld in drie categorieën: klasse 1, klasse 2 en klasse 3. Klasse 1 keuringen zijn voor personen- en bestelauto’s tot 3.500 kg. Klasse 2 keuringen zijn voor lichte vrachtwagens tot 3.500kg en klasse 3 keuringen zijn voor zware vrachtwagens boven de 3.500kg.

Wanneer moet u een APK-keuring laten uitvoeren?

De RDW adviseert dat u 12 maanden na de eerste registratiedatum van uw voertuig een APK-keuring laat uitvoeren en daarna elke 12 maanden. De keuring moet worden uitgevoerd door een erkende APK-keurmeester in een erkend APK-keuringscentrum.

Hoe bereidt u zich voor op een APK-keuring?

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw voertuig in orde is voordat u een APK-keuring laat uitvoeren. Dit betekent dat u alle onderdelen van uw voertuig controleert en eventueel noodzakelijke reparaties of vervangingen uitvoert. U moet ook de banden, remmen, verlichting, spiegels en voorruiten van uw voertuig controleren om er zeker van te zijn dat deze in goede staat zijn. Als u niet zeker weet of uw auto klaar is voor een APK-keuring, kunt u deze het beste eerst laten controleren door een gekwalificeerde monteur.

Veel voorkomende APK-keuringsfouten

Er zijn een aantal veel voorkomende fouten die kunnen leiden tot een mislukte APK-keuring. Deze omvatten defecte lichten, versleten remmen, verkeerde bandenspanning, beschadigde spiegels en voorruiten en lekken in het uitlaatsysteem. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze onderdelen in orde zijn voordat u een APK laat uitvoeren.

Wat gebeurt er als u niet slaagt voor een APK-keuring?

Als uw voertuig niet slaagt voor een APK-keuring, krijgt u een ‘Weigering APK-keuringsbewijs’. In dit document staat waarom uw voertuig niet is gekeurd en welke reparaties moeten worden uitgevoerd om uw voertuig te laten slagen. Zodra de noodzakelijke reparaties zijn uitgevoerd, kunt u uw voertuig opnieuw laten keuren bij een erkend APK-centrum.

Hoe vindt u een erkend APK-keuringscentrum?

De RDW houdt op haar website een lijst bij van erkende APK-keuringscentra. U kunt een erkend centrum bij u in de buurt zoeken door uw postcode in te voeren. U kunt ook de RDW bellen voor meer informatie.

De kosten van een APK-keuring

De kosten van een APK-keuring zijn afhankelijk van het type voertuig dat wordt gekeurd. Klasse 1 keuringen kosten meestal rond de €55, terwijl klasse 2 en klasse 3 keuringen tot €120 kunnen kosten. Het is belangrijk op te merken dat de kosten van de keuring niet alle noodzakelijke reparaties of vervangingen omvatten die nodig kunnen zijn om het voertuig te laten slagen.

Conclusie

Een APK-keuring is een belangrijk onderdeel van het bezit van een voertuig in Nederland. Het is een wettelijke verplichting voor alle voertuigen ouder dan drie jaar en is bedoeld om ervoor te zorgen dat voertuigen veilig en rijklaar zijn. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw voertuig in goede staat is voordat u een APK-keuring laat uitvoeren, omdat eventuele gebreken kunnen leiden tot een mislukte keuring. Als u hulp nodig heeft bij het vinden van een erkend APK-centrum of vragen heeft over de procedure, kunt u contact opnemen met het RDW.