Auto theorie

Auto theorie halen? Bij twijfel maar het middelste antwoord selecteren? Of als bepaalde woorden in de zin staan, is het antwoord X? Helaas zullen deze auto theorie tips je niet helpen om voor het examen te slagen. Het benodigde auto theorie examen is niet gemakkelijk om te behalen. Uit onderzoek blijkt dat circa de helft van degenen die het examen afleggen ervoor slagen. Een goede voorbereiding leidt tot een hogere slagingskans. Wilt u in één keer slagen voor uw auto theorie? Lees dan dit artikel met tips door voor het behalen van uw auto theorie.

Tip 1: ken de theorie

Een goede voorbereiding is het halve werk. Zorg daarom dat u de auto theorie goed uit uw hoofd kent, door veel te leren en te oefenen. Bij het voorbereiden kunt u het beste eerst de auto theorie uit uw hoofd leren, om daarna door middel van het maken van oefen examens te onderzoeken of u de auto theorie voldoende beheerst.

Bij een optimale voorbereiding is het prettig om te weten hoe het examen in elkaar steekt, hoeveel fouten u mag maken en hoeveel tijd u heeft. De auto theorie bestaat uit de onderdelen gevaarherkenning, verkeersregels & verkeersinzicht. Het onderdeel gevaarherkenning bestaat in totaal uit 25 vragen, waarvan u er tenminste 13 goed moet beantwoorden. Het onderdeel verkeersregels bestaat uit 12 kennisvragen, waarvan u er minstens 10 goed moet beantwoorden, en het gedeelte verkeersinzicht gaat om 28 vragen, waarvan u er ten minste 25 goed moet antwoorden. In totaliteit beschikt u over 30 minuten om het examen af te leggen. Bovendien ontvangt u meteen de uitslag.

Tip 2: leer gespreid

Van belang voor het doornemen van de auto theorie, is dat u tijdig begint met oefenen van de theorie. Hierdoor kunt u de theorie verdelen over meerdere dagen of weken. Voor het verwerken van de stof kunt u beter iedere dag een uur leren, dan uren achter elkaar op één dag. Uit onderzoek blijkt dat mensen die gespreid leren de feiten beter onthouden dan bij het in korte tijd stampen.

Tip 3: maak een samenvatting van de autotheorie

Schrijf tijdens het leren van de auto theorie een samenvatting op. In deze samenvatting schrijft u de voor u lastige punten op een heldere en beknopte manier op. Het creëren van een samenvatting is een actieve vorm van leren, waarbij u controleert of u de stof op een juiste manier begrijpt. Bij een samenvatting is het namelijk vereist om na te denken over de verbanden tussen de praktijk en theorie. Herhaal de auto theorie samenvatting ook meerdere malen. Dit geeft u een gevoel van veiligheid. U heeft door dat u de stof beheerst en aan kunt. Het maken van oefen examens is ook een uitstekende manier om de auto theorie te testen.

Tip 4: begrijp de vraagstelling

Bij de auto theorie komt u uiteenlopende soorten vraagstellingen tegen. Door u goed voor te bereiden, weet u wat voor soort vragen u kunt verwachten. Voorbeelden zijn:

  • De invulvraag: u moet een bepaald getal op het scherm invullen
  • De sleepvraag: u moet bepaalde keuzes naar een plek in een afbeelding slepen
  • De single sleepvraag: u hoeft slechts één antwoord te slepen
  • De ja/nee vraag: hierbij heeft u de keuze uit “ja” of “nee”
  • De hotspotvraag: u tikt het goede antwoord aan door een afbeelding te selecteren
  • De meerkeuzevraag: u moet kiezen uit meerdere antwoorden

Tip 5: onthoud de verkeersregels

In Nederland zijn meer dan 100 verschillende verschillende verkeersborden. Daarnaast gelden allerlei verkeersregels, zoals het maximaal toegestane alcoholgehalte in het verkeer of de voorrangsregels. Handig is hierbij om de auto theorie te combineren met uw dagelijkse leven. Welke verkeersborden treft u bijvoorbeeld onderweg naar de supermarkt? Weet u ieder verkeersbord te benoemen? Met oefenexamens komt de auto theorie voor u ook meer tot leven. Maak daarom zeker meerdere testen, zodat u vertrouwd raakt met de stof.

Tip 6: leer van gemaakte fouten

Bekijk na het maken van de oefenexamens welke onderdelen uitstekend verlopen en waar u nog extra aandacht aan moet besteden. Bereid vervolgens deze onderdelen opnieuw voor, voordat u een nieuw oefenexamen maakt. Zodra u denkt dat u de stof voldoende beheerst, test u deze opnieuw met een oefenexamen. Zo weet u waar voor u de valkuilen zijn. Zorg ook dat u de auto theorie die u lastig kunt onthouden regelmatig blijft herhalen.

Tip 7: vertrouw op uzelf

Met een optimale voorbereiding, oefenen aan de hand van bovenstaande tips en het maken van meerdere theorie-examens, kunt u op uzelf vertrouwen bij het afleggen van het auto theorie examen. Als u een antwoord niet weet, waag dan altijd een gokje. Vergeet namelijk niet, een niet ingevuld antwoord is altijd verkeerd tijdens het examen. Veel succes!