Bedrijfsvoorraad

Papierloze bedrijfsvoorraad
Voertuigen in de bedrijfsvoorraad hebben geen kentencards nodig. U kunt voertuigen digitaal uit de bedrijfsvoorraad nemen en verhandelen. Met de bevoegdheid tenaamstelling voertuigen kunt u zelfs zonder enig voertuigdocument een voertuig uit uw eigen bedrijfsvoorraad op naam zetten. Stuurt u uw klant naar het kentekenloket of gaat het voertuig over naar een andere bedrijfsvoorraad, dan vraagt u een tijdelijk documentnummer met bijbehorende tenaamstellingscode aan. Dat kan in een handomdraai op de website van de RDW. Een tijdelijk documentnummer is te vergelijken met een virtuele kentekencard.

Bedrijfsvoorraad nemen

Neemt u een voertuig met kentekencard in bedrijfsvoorraad, dan heeft u de kentekencard en de tenaamstellingscode nodig. U print meteen het vrijwaringsbewijs voor de oude eigenaar. Daarna dient u het kentekencard door te knippen. Bij het voertuig zit dus geen kentekencard.

Handelen tussen erkende bedrijven

Verkooopt u een voertuig aan een ander RDW-erkend bedrijf, dan heeft u slechts een tijdelijk documentnummer plus bijbehorende tenaamstellingscode nodig. Die vraagt u online via de website van de RDW aan. Vergeet uiteraard de vrijwaring niet.
Verkopen van een gebruikt voertuig? Heeft u de bevoegdheid tenaamstelling voertuigen, dan kunt u zelf tenaamstellen met de legitimatie van de koper. Bij rechtspersonen geldt ook een uittreksel van de kvk. Zonder de bevoegdheid kunt u het voertuig met een machtiging namens uw klant bij het kentekenloket op naam zetten. De machtigingsprocedure is flink gewijzigd voor 2014. Geef uw klant het tijdelijke documentnummer plus tenaamstellingscode mee.